HW.2023-046

Leerlingenzorg

Soms heeft je kind extra ondersteuning en zorg nodig of juist veel extra uitdaging. We hebben daarvoor een uitgebreid aanbod. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) lees je hier alles over!

Onze dagelijkse observaties en het leerlingvolgsysteem helpen ons de extra leerbehoefte van je kind tijdig te signaleren en aan te pakken. Zo kunnen we zo veel mogelijk onderwijs op maat bieden. De intern begeleider coördineert deze leerlingenzorg.

Indien nodig zijn er externe deskundigen beschikbaar. Denk aan begeleiding van kinderen met dyslexie, rouwverwerking, achterstanden in de motoriek en hoogbegaafdheid.

Passend onderwijs

We bieden alle leerlingen zo goed mogelijk passend onderwijs aan op grond van hun leer- en onderwijsbehoeften: met extra zorg of met extra uitdaging. Elke leerling hebben we al vroeg in beeld door observatie. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.

SOT

Het schoolondersteuningsteam (SOT) bestaat uit deskundigen zoals een orthopedagoog, een ambulante begeleider en de intern begeleider (IB’er). Dit team spreekt samen met de ouders over hun kind. Zo komen we tot een ondersteuningsplan (na observaties en onderzoek) en een passende aanpak.

Logopedie en fysiotherapie

Onze school heeft afspraken gemaakt met een gespecialiseerde kinderlogopedist en fysiotherapeut. Een kind dat mogelijk problemen met de (fijne) motoriek heeft, kan op verzoek van de ouders onderzocht en, indien nodig, behandeld worden.

Aanmelden