YHS_0198

Oog voor elk kind

We vinden het belangrijk dat elk kind wordt gezien. Alleen zo kan het uitgroeien tot wie het in wezen is: een waardevol, uniek mens. Door dagelijkse observaties en toetsen houden we zicht op je kind en we stimuleren de totale ontwikkeling.

Kindgesprek

We betrekken de kinderen bij het leerproces door met hen in gesprek te gaan over hun leerdoelen. Kinderen kunnen deze heel goed aangeven en benoemen wat ze hierbij nodig hebben. Zo spelen we optimaal in op hun talenten en leerbehoeften, met passende leerstof.

Zorggroepjes

Als het kind wat extra oefening nodig heeft, bieden we meer herhalingsstof aan en geven we (tijdelijk) maatwerkondersteuning in een zorggroepje voor rekenen of taal.

Leerclub

In onze school staat talentontwikkeling hoog op de agenda. Voor het kind dat sneller door de stof gaat en veel meer uitdaging nodig heeft, is de leerclub een uitkomst. Eenmaal per week krijgen deze leerlingen uit de verschillende leerjaren een aantal uren les en begeleiding van onze specialist (hoog)begaafdheid (HB). Deze speciaal hiervoor opgeleide leerkracht coördineert het HB-aanbod en is ook vraagbaak voor het team.

Klusklas

Kinderen die het liefst en meest leren door te doen genieten van de lessen in de Klusklas. Twee uur per week gaan ze heel gemotiveerd aan de slag en leren met hun handen én hun hoofd.

Aanmelden