HW.2023-182

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Ze denken en beslissen mee over schoolzaken en leveren daarmee een bijdrage aan de onderwijskwaliteit. Als je een idee of vraag hebt die meer kinderen of de hele school aangaat, kun je een mr-lid aanspreken.

De mr vertegenwoordigt de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten. Mr'en zijn vertegenwoordigd in de schooloverstijgende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) van LOGOS. Zie voor meer info de schoolgids.

Aanmelden