HW.2023-039

Onderwijs in groep 1 en 2

Als je kleuter thuiskomt na een schooldag, zal hij vooral vertellen over het spelen! In de kleutergroepen ligt de nadruk namelijk op het spel, omdat deze 4- en 5-jarigen spelend leren en zich spelend ontwikkelen.

Wij zorgen dat je kleuter kan kiezen uit verschillende spelmogelijkheden, zowel individueel als samen met groepsgenoten. De volledige beschrijving van ons onderwijs staat in de schoolgids. In het handige informatieboekje voor groep 1 lees je alle praktische afspraken en tips!

Kring

De dag start in de kring. Daar worden de activiteiten besproken en van daaruit starten ze ook vaak. Kinderen werken individueel en in groepjes in spelhoeken en aan tafels.

Bewegen

In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er is voor de kleuters een speellokaal in school en de kinderen spelen heerlijk buiten op het schoolplein.

Woordenschat

In groep 1 en 2 werken we met LOGO 3000, een speciaal programma met woordplaten en prentenboeken om de woordenschat uit te breiden.

Projecten

In de kleutergroepen werken we projectmatig: gedurende drie weken staat een thema uit de leefwereld van je kind centraal. Denk aan de seizoenen, feesten als Sinterklaas en kerst, dieren en beroepen. Je kind krijgt creatieve, cognitieve en sociale verwerkingsopdrachten.

Oog voor je kind

We observeren je kind systematisch, zodat we met ons aanbod precies aansluiten bij de volgende stap in zijn ontwikkeling. We hebben oog voor je kind in de volle breedte:

  • de sociale ontwikkeling: hoe de kleuter zich voelt en hoe hij zich uit;
  • de persoonlijkheidsontwikkeling: hoe zelfstandig een kind is;
  • de motorische ontwikkeling: grove en fijne motoriek;
  • de taalontwikkeling: woordenschat, spreken, luisteren, beginnende geletterdheid en Engels;
  • de cognitieve ontwikkeling: waarnemen en denkvaardigheden;
  • de creatieve en muzikale ontwikkeling.

Maatjes!

Je kind krijgt op CBS Herwijnen meteen een maatje. Dit is een ‘grote’ leerling uit groep 8. Maatjes zorgen dat jonge kinderen zich snel vertrouwd voelen. Het maatje komt je kind geregeld voorlezen en spelletjes doen. Ook helpt het maatje bij knutselwerkjes en begeleidt hij of zij je kleuter bij vieringen en gezamenlijke maaltijden.

Groep 1

In groep 1 (4-/5-jarigen) is er veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen en werken met materialen.

Groep 2

Dit gaat door in groep 2 (5-/6-jarigen), waar verder ook (speelse) activiteiten worden aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.

Snelle leerlingen

Als je kind zich sneller ontwikkelt dan gebruikelijk, dan stimuleren we dat talent met extra, uitdagend ontwikkelingsmateriaal uit de pluskast. Zo kan het in zijn eigen tempo stappen zetten in zijn ontwikkeling. Er is een leerkracht gespecialiseerd in de begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen.

Extra ondersteuning

Kinderen met een taal- en rekenachterstand krijgen individuele begeleiding en gerichte extra oefeningen (digitaal en in het spel).

Aanmelden