HW.2023-145

Vertrouwd en veilig

Als je in onze school rondloopt, ervaar je rust en regelmaat. Door samen afspraken te maken en door de heldere structuur werken we aan een fijne sfeer op onze school. Dat maakt dat je kind zich al snel vertrouwd en veilig voelt. Vanuit verbinding samen leren…

SoVa-slang

We zien naar elkaar om, we werken samen en hebben respect voor de ander. Dat zijn enkele sociale vaardigheden uit het DNA van CBS Herwijnen. Op de SoVa-slang in de hal zien de kinderen elke dag de omgangsregels. Zij oefenen ze tijdens de SoVa-lessen en passen ze meteen toe in de groep.

Maatjesproject

Je kind krijgt als het op CBS Herwijnen komt meteen een maatje. Dit is een ‘grote’ leerling uit groep 8. Maatjes zorgen dat jonge kinderen zich snel vertrouwd voelen. Deze oudere leerlingen oefenen zo belangrijke sociale en burgerschapsvaardigheden als omzien naar elkaar, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid nemen, afstemmen, rekening houden met elkaar, leidinggeven, helpen enz. Maandelijks komt het maatje je kleuter voorlezen of een spelletje doen.

Aanmelden