HW.2023-018

Zelfstandig en onderzoekend leren

Een continu snel veranderende samenleving vraagt om flexibiliteit en een blijvende lerende houding van jong en oud. En tot op hoge leeftijd zelf verantwoordelijk te zijn én blijven voor je leerproces en ontwikkeling.

Eigenaar van je leerproces

We geven op CBS Herwijnen invulling aan ‘het onderwijs van morgen’. Je kind leert bij ons al vanaf groep 1 om zelf verantwoordelijkheid te dragen en initiatief te nemen. Van kleine keuzes en taakjes in groep 1 tot steeds meer verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces naarmate ze ouder worden. Zelf doelen stellen, met eigen ideeën en aanpakken komen en taken plannen zorgen ervoor dat je kind goed gemotiveerd blijft om te leren.

Aanmelden