HW.2023-096

Missie en visie

We bieden kinderen een plaats waarin zij zich kunnen vormen en ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. Een plaats waar zij zich goed, gewaardeerd en gestimuleerd voelen.

Wij streven ernaar om kinderen in een veilige omgeving uit te dagen tot zelfsturend handelen, eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Leerlingen worden daardoor meer eigenaar van hun eigen leerproces en zijn meer gemotiveerd om te leren. Dit is een voorwaarde voor het ‘onderwijs van morgen’ en wat het leven in de 21e eeuw van de kinderen vraagt.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: groeien, leren en samenleven. Ze vormen met onze identiteit het kader voor onze keuzes en aanpak.

Aanmelden