HW.2023-076

Een goede plek voor je kind

Je wilt een fijne, stabiele plek voor je kind, waar het met plezier kan opgroeien en zich tot een zelfbewuste puber kan ontwikkelen. CBS Herwijnen is zo’n school. Een plaats waar een kind zich goed, gewaardeerd en gestimuleerd voelt. De gezellige sfeer en het bewezen onderwijs zijn hiervoor de basis.

“Het is leuk om iets niet te snappen, want dan kan ik weer wat nieuws leren.”

Hart

We zijn een school met een hart, een plek om samen te leven en te leren. Je kind krijgt veel aandacht, ontwikkelt zijn sociale vaardigheden en leert omzien naar de anderen. Dat blijkt ook uit het contact dat veel van onze oud-leerlingen nog lang na groep 8 met elkaar hebben.

Ons team bestaat uit bekwame, betrokken groepsleerkrachten die je kind boeiend onderwijs bieden. We staan in ons werk met beide benen op de grond: we werken praktisch en vanuit ons hart.

Kenmerken van ons onderwijs zijn:

  • Oog voor elk kind: optimaal inspelen op talenten en leerbehoeften in enkele groepen, leerclub, de klusklas en zorggroepjes
  • Zelfstandig en onderzoekend leren: eigenaar zijn van je leerproces
  • Engels vanaf groep 1: al jong vertrouwd zijn met een wereldtaal

Zelfstandigheid

In een veilige omgeving dagen we je kind stapje voor stapje uit tot eigen initiatief in het leren (zelfsturend handelen). De eigen verantwoordelijkheid neemt toe en leren wordt iets dat je zelf stuurt. Dit is een prima vaardigheid en draagt bij aan de motivatie om ‘een leven lang te leren’ en betekenisvol te ontwikkelen. Iets wat de 21e eeuw van kinderen vraagt.

Met leeftijdsgenoten

Je kind komt in een groep met kinderen van dezelfde leeftijd. De groep is de basis en er is een vertrouwde sfeer. Als het nodig is, combineren we sommige groepen op een enkel dagdeel. Omdat we een overzichtelijke, middelgrote school zijn, heeft je kind keuze uit meer vriendjes om mee te spelen.

Breed aanbod

Naast de solide basis in de kernvakken taal, lezen en rekenen ontwikkelt je kind zich in de volle breedte. Op die manier ontdekt en ontwikkelt het zijn intellectuele, creatieve en sociale talenten. Ons onderwijs is toekomstgericht. We gebruiken moderne methodes en zetten dagelijks weloverwogen digitale tools in. Engels vanaf groep 1 is een bewuste keuze voor kinderen die opgroeien in deze wereld. Als school van het dorp leren we zowel in als buiten de klas: we organiseren de burgerschapsvorming het liefst in de praktijk.

Betekenisvol ontwikkelen

Met onze zorg en ons onderwijs voor je kind willen we bewust bijdragen aan de toekomst van je kind en zijn wereld.

Vertrouwd en veilig

Je kind ervaart rust en regelmaat dankzij een heldere structuur, goede verhoudingen en gezonde grenzen. Samen vanuit verbinding leren en ontwikkelen.

De volledige beschrijving van ons onderwijs staat in de schoolgids.

Aanmelden