HW.2023-169

Samen met ouders

De samenwerking tussen ouders, kind en school is een voorwaarde voor de optimale ontwikkeling van je kind. Op CBS Herwijnen zijn ouders actief betrokken. Dat past bij hoe wij zijn: we zijn de school van het dorp. Samen en in verbinding met elkaar dragen we bij aan de ontwikkeling van je kind.

Ouders zijn actief bij de schoolbibliotheek, de overblijf, de ouderraad, de medezeggenschapsraad (mr) en de ouderklankbordgroep. Vaak ontmoeten we ouders ook tijdens de inloopmomenten, spelletjesmiddagen, excursies en de sportdag.

App

Via de veilige ouderapp Social Schools blijf je op de hoogte van de activiteiten in de klas.

Rapporten

Je krijgt twee keer per jaar een beschrijvend rapport waarin je leest over de recente ontwikkeling van je kind. De resultaten staan in de ouderportal van Parnassys.

Contactmomenten

Op vaste momenten in het jaar bespreken we met jullie als ouders de ontwikkeling van jullie kind. Samen nemen we door waar de onderwijsbehoeften van je kind liggen en hoe we daar als school passend antwoord op kunnen geven. Als je behoefte hebt om over de ontwikkeling van je kind te overleggen, kun je altijd contact opnemen. Dan maken we meteen een afspraak. (Dit kan via Social Schools of telefonisch.)

Er zijn verschillende contactmomenten tussen ouders en school, denk aan:

  • de belangrijke informatieavond in de eerste weken van het nieuwe schooljaar over het reilen en zeilen in de groep;
  • het oudergesprek in november over het sociaal-emotioneel welbevinden (10 minuten);
  • het tienminutengesprek over het eerste rapport, rond de voorjaarsvakantie;
  • het driehoekgesprek ouder-leerkracht-kind in groep 8 begin februari over schoolkeuze;
  • het tienminutengesprek over het rapport in juni/juli.
Aanmelden