HW.2023-209

Betekenisvol ontwikkelen

Als school met betekenisvol onderwijs richten we ons op bewuste en duurzame ontwikkeling, van je kind en van de groep – samen met ouders –, om met elkaar een positief en duurzaam verschil te maken in de samenleving. Met ons solide onderwijs dragen we bewust bij aan de toekomst, met zorg voor je kind en zijn wereld van morgen.

Onze kernwaarden kwaliteit, aandacht, geloof, professionaliteit en betrokkenheid en de christelijke waarde rentmeesterschap komen hierin terug.

Duurzaam samenleven

We willen met en voor de kinderen een positief verschil maken in de samenleving. Ook in Herwijnen zelf. We noemen het burgerschapsvorming vanuit Bijbelse normen. We halen de (naaste) buitenwereld de school in en we gaan eropuit. Je kind ervaart op die manier dat het deel uitmaakt van het grotere geheel. Het heeft een rol tijdens lokale samenwerkingsprojecten, zoals met het bejaardenhuis, de kerken, sport- en muziekverenigingen.

Aanmelden