HW.2023-070

Het team

Ons team is een groep enthousiaste, bekwame en geïnspireerde onderwijsmensen. We maken werk van mooi onderwijs.
Drie onderwijsassistenten
ondersteunen de leerkracht bij hun begeleiding van de leerlingen

Voor schooljaar 2023-2024 is de groepsverdeling als volgt:

 • groep 0/1 – Yolande Senders/Hannie van Valburg
 • groep 2 – Margo van der Wel/Machteld van Vulpen
 • groep 3 – Lizanne van Maaren/Carla den Breejen
 • groep 4 – Pelle Bommeljé
 • groep 5 – Dennis van Santen
 • groep 6 – Jacolien Schriever
 • groep 7 – Rick de Joode/Carla den Breejen
 • groep 8 – Teus van Horssen/Marloes de Bruijn

Drie onderwijsassistenten ondersteunen de leerkracht bij hun begeleiding van de leerlingen: Fleur Moerings, Winy van Wijk en Tonnie de Jong.
IB-er: Susanne Belder
Directeur: Annemarie Timmermans
Administratief medewerkster: Annette Tromp

Duurzaam ontwikkelen

CBS Herwijnen is een lerende school. Als team blijven we zelf ook voortdurend in ontwikkeling om je kind uitstekend toekomstgericht onderwijs te bieden.

Specialisten

In ons team hebben leerkrachten zich gespecialiseerd tot

 • Dyslexiespecialist
 • Gedragsspecialist
 • Intern begeleider
 • Specialist hoogbegaafdheid
Aanmelden