HW.2023-003

Onze identiteit

CBS Herwijnen is een christelijke school. Wij werken vanuit de Bijbelse waarden als respect, eerbied voor alles wat leeft, naastenliefde en solidariteit. Waarden die we op een heel praktische manier vertalen naar het dagelijkse leven van je kind en in onze visie op een duurzame en betekenisvolle ontwikkeling van je kind en de wereld. Iedereen die deze waarden respecteert, is welkom op onze school.

We vertellen je kind betekenisvolle Bijbelverhalen en zingen bijpassende kinderliedjes. En we leggen daarbij de relatie met de huidige samenleving.

Vieren

In ons christelijk geloof staat samen vieren ook centraal: dat doen we in de groep. En samen met ouders en alle kinderen vieren we Kerstmis en Pasen. We hebben een prettige samenwerking met de beide kerken in het dorp.

Aanmelden