YHS_0137

Voor- en naschoolse opvang

We zijn sinds 2017 gevestigd in de mooie Brede School, het kindcentrum van het dorp. De peuters op KDV De Kinderkamer zijn al helemaal aan het gebouw gewend als ze naar CBS Herwijnen komen. Ze weten snel de weg en kennen al veel gezichten. Er is een goede overdracht tussen de leiding van dit kinderdagverblijf en onze leerkracht van groep 1.

Overblijven

Sinds de corona-periode hebben we een continurooster. Alle kinderen eten tussen de middag op school en onze overblijfouders regelen de tussenschoolse opvang. In de komende maanden beraden we ons over een vorm van voortzetting hiervan.

Aanmelden